۱۳۹۰/۰۵/۱۹

در نظر علی

 علی ابن ابی طالب :
دنیای محبوب شما ، در نظر من از مردار نیز پست تر است !

نهج البلاغه/ترجمه جواد فاضل/ ص 26